• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom, zolang de goddelijke belofte van de rust nog geldt, moeten wij ervoor zorgen dat niemand van u zou menen dat het te laat is.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord, juist als zij. Maar het woord van de verkondiging dat zij hoorden heeft hun niet gebaat, omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Wij die geloofd hebben, wij gaan die rust binnen, waarvan Hij gezegd heeft: En Ik heb gezworen in mijn gramschap: Nooit zullen zij ingaan in mijn rust. Toch was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Dat volgt uit wat wij lezen over de zevende dag: En God rustte op de zevende dag van al zijn werk.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
En hier lezen we: Nooit zullen zij ingaan in mijn rust.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan, maar zij die het eerst het goede nieuws hebben gehoord, zijn er niet binnengegaan, omdat zij weigerden te geloven.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Daarom stelt God na zoveel jaren opnieuw een heden vast met de woorden van David: Heden, als gij zijn stem hoort, weest dan niet halsstarrig.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Als Jozua hen werkelijk in die rust had binnengeleid, zou God later niet meer over een andere dag gesproken hebben.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
Hieruit volgt dat het volk van God nog een sabbatsrust te wachten staat.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 
En wie Gods rust mag binnengaan rust uit van al zijn werk, zoals God uitrust van het zijne.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam