• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Rust voor het volk van God
Luistert dus naar wat de heilige Geest zegt: Heden, als gij zijn stem hoort,
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
weest dan niet halsstarrig, zoals eertijds bij het oproer, op de dag van de uitdaging in de woestijn
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
waar uw vaderen Mij hebben uitgedaagd en op de proef gesteld, ofschoon zij mijn werk gezien hadden, veertig jaar lang.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
Daarom werd Ik toornig op dat geslacht en Ik zei: Altijd door dwaalt hun hart, mijn wegen hebben zij niet willen kennen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
En Ik heb gezworen in mijn gramschap: ooit zullen zij ingaan in mijn rust.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
Zorgt ervoor, broeders, dat onder u niemand zo'n slechte en trouweloze gezindheid heeft, die leidt tot afval van de levende God.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat `heden' duurt, zodat niemand zich door de zonde tot zulk een halsstarrigheid laat verleiden.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
Want wij zijn Christus' deelgenoten geworden, mits we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
De Schrift zegt: Heden, als gij zijn stem hoort, weest dan niet halsstarrig, zoals eertijds bij het oproer.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 
Wie waren dat die zijn stem hoorden en rebelleerden? Allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam