• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat u door niemand iets wijsmaken! Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
Herinnert gij u niet, dat ik u dit meermalen heb gezegd, toen ik nog bij u was?
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
Wat hem thans tegenhoudt, weet ge; hij zal zich niet openbaren voor zijn tijd.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
Het geheim der goddeloosheid doet zijn werking al gevoelen; alleen moet degene die hem nu tegenhoudt nog van het toneel verdwijnen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
Dan zal de goddeloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen door de luister van zijn aankomst.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en goochelkunsten,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
En daarom zendt God hun een geest van dwaling, zodat zij geloof hechten aan de leugen,
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 
en allen veroordeeld worden die de waarheid geweigerd hebben en de ongerechtigheid gekozen.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam