• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gestorvenen en levenden bij de wederkomst
Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval voorgaan.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen;
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
Troost elkander dan met deze woorden.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam