• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Haar dienaar ben ik geworden krachtens het goddelijk ambt, dat mij met het oog op u is verleend, om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 1)
 
om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn heiligen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 1)
 
Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En het luidt: ‘Christus is in u’, en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid'.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 1)
 
Hem verkondigen wij, wanneer wij allen zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is, om ook allen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 1)
 
Daarvoor span ik mij in, zwoegend met zijn kracht, die machtig in mij werkt.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam