• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar wat winst voor mij was ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
en één te zijn met Hem, niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
Nee, broeders, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt,
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 
storm ik af op het doel: de prijs van Gods hemelse roeping.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam