• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 
Wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 
Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 
dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie,
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 
waarvan ik bedienaar geworden ben krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 
Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam