• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
bedenkt dat gij indertijd van Christus gescheiden waart, uitgesloten van de gemeenschap van Israël en van de verbonden waaraan de belofte verbonden was, zonder hoop en zonder God in de wereld.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 
Thans echter zijt gij die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 
Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap,
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 
de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee een nieuwe mens te scheppen,
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 
en die beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 
En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 
Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam