• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel temidden der heiligen
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam