• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Paulus' evangelie door Jeruzalem erkend
Daarna, na verloop van veertien jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondig, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk; ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
Dit wegens de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid te bespieden die wij hebben in Christus Jezus, met het doel ons in slavernij te brengen.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
Maar alle mannen van importantie - hoe belangrijk zij precies waren interesseert mij niet, voor God telt menselijk aanzien niet - hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
- Integendeel, daar zij hadden ingezien dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was toevertrouwd, juist zoals aan Petrus dat voor de besnedenen
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
- want Hij die Petrus kracht had gegeven voor het apostelschap onder de besnedenen had mij kracht gegeven voor de heidenvolken -
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
en daar zij de mij gegeven genade hadden erkend, hebben zij, Jakobus en Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt: wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 
Alleen moesten wij hun armen gedenken, wat ik dan ook juist van harte gedaan heb.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam