• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem; zo werkt de Heer die Geest is.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 4)
 
Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd, wij gaan niet met sluwheid te werk, wij vervalsen Gods woord niet. De openlijke verkondiging van de waarheid is onze aanbeveling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 4)
 
En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 4)
 
voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 4)
 
Wij verkondigen immers niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer; onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars om Jezus’ wil.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 4)
 
Dezelfde God die gezegd heeft: “Licht moet schijnen uit het duister,” is als een licht in onze harten opgegaan, om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam