• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Welnu, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard, dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde; en toch zou deze weldra weer verdwijnen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn!
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze allesovertreffende heerlijkheid.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Toegerust met zulk een hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op,
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 21 maart 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam