• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts een Heer.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
aan een derde door dezelfde Geest het geloof, aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam