• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De maaltijd van de Heer
Nu ik bezig ben voorschriften te geven, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat gij uw bijeenkomsten houdt op een wijze die u meer kwaad dan goed doet.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Om te beginnen hoor ik dat zich op de samenkomsten van uw gemeente partijschappen manifesteren en ik ben geneigd het te geloven:
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
onenigheden zijn nu eenmaal onvermijdelijk, als moet blijken wie van uw leden betrouwbaar zijn.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Zoals gij nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van ‘de maaltijd des Heren’,
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Want ieder nuttigt bij het eten zijn eigen maaltijd, met het gevolg dat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Gij hebt toch huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij de gemeente Gods en wilt gij hen die niets hebben beschaamd maken? Wat moet ik hierop zeggen? Kan ik u prijzen? Op dit punt zeker niet.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam,
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
en na gedankt te hebben, het brak en zeide: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam