• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Israël als waarschuwend voorbeeld
Gij moet goed weten, broeders, dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest en allen door de Zee zijn getrokken;
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
en allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt,
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
en allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
en allen dronken dezelfde geestelijke drank want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was de Christus
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; immers, zij werden neergeveld in de woestijn.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons, opdat wij niet, zoals zij, slechte dingen zouden begeren.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
Dient geen valse goden, zoals sommigen van hen gedaan hebben, van wie geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en stond op om te spelen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
Laten wij geen ontucht bedrijven zoals sommigen van hen: op een dag vielen er drieëntwintigduizend.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
Laten wij Christus niet tarten, zoals sommigen van hen gedaan hebben: zij kwamen om door de slangen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 
Mort ook niet tegen God zoals sommigen van hen gemord hebben: zij zijn gedood door de verderver.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam