• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Die plant en die begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen arbeid.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 
Wij zijn Gods medewerkers, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam