• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 2)
 
Ook onder ons mensen wordt iemands wezen alleen gekend door zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 2)
 
Wij hebben echter niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 2)
 
En daarover spreken wij, niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de Geest, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 2)
 
Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de Geest van God; het is dwaasheid voor hem, hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 2)
 
Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam