• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dwaasheid van het kruis
Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Er staat immers geschreven: Verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal Ik tenietdoen.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Want Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid,
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Denkt maar aan uw eigen roeping, broeders. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen;
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam