• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Lofprijzing
Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken
volgens het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het mysterie, dat eeuwenlang verzwegen bleef
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
maar nu is onthuld,
en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God
aan de hand van profetische geschriften is meegedeeld
aan alle heidenvolken
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
aan Hem, de enige, alwijze God,
zij de heerlijkheid door Jezus Christus
in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam