• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, het kan dit niet eens;
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Broeders, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam