• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gave van de Geest
Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, het kan dit niet eens;
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam