• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De stelling van de rechtvaardiging door het geloof
Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 
Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam