• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook de jood valt onder het oordeel
Maar dan zijt gij evenmin vrij te pleiten, zedenmeester, wie gij ook zijn moogt. Want met uw oordeel over anderen veroordeelt gij uzelf. Gij die u tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
Wij zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
En gij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen en ze zelf evenzeer doet, rekent gij erop dat gij aan Gods oordeel zult ontsnappen?
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
Of miskent gij zijn rijkdom aan goedertierenheid en geduld en lankmoedigheid, en beseft ge niet dat Gods goedheid u tot inkeer wil brengen?
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
Met uw botte en onboetvaardige gezindheid stapelt gij voor uzelf een kapitaal van toorn op tegen de dag van de toorn, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
Hij zal eenieder vergelden naar zijn werken,
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
met het eeuwige leven hen die door standvastig het goede te doen streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer,
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
met straf en toorn hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwade bedrijft, de Jood in de eerste plaats, maar ook de heiden;
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 
heerlijkheid, eer en vrede eenieder die het goede doet, de Jood in de eerste plaats, maar ook de heiden.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam