• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zonden van het heidendom: afgoderij
Maar de toorn van God openbaart zich en daalt uit de hemel neer over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Want ofschoon zij God kennen, hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest die het inzicht verwierp werd verduisterd.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwazen.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Zedeloosheid
Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geƫerd en aanbeden in plaats van de Schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 
Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 11 april 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam