• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen de zeven dagen bijna om waren, zagen de Joden uit Asia hem in de tempel. Zij ruiden heel de menigte op en maakten zich van hem meester,
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
terwijl ze schreeuwden: “Israëlieten te hulp! Dit is die man, die overal en voor allen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, tegen de Wet en tegen deze plaats en die nu zelfs heidenen in de tempel heeft gebracht en daardoor deze heilige plaats heeft ontwijd.”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Zij hadden namelijk tevoren in de stad Trófimus uit Éfeze in zijn gezelschap gezien en dachten dat Paulus hem in de tempel had gebracht.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Heel de stad raakte in opschudding en er ontstond een volksoploop. Ze grepen Paulus vast, sleurden hem de tempel uit en onmiddellijk werden de poorten daarvan gesloten.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Terwijl ze hem trachten te doden, werd de bevelhebber van de kohort gemeld, dat heel Jeruzalem in rep en roer was.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Hij snelde terstond met soldaten en officieren op hen af. Bij het zien van de bevelhebber en de soldaten hielden ze op Paulus te slaan.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
De bevelhebber kwam naderbij, nam hem gevangen en gaf order hem met twee ketenen te boeien. Vervolgens vroeg hij, wie dat was en wat hij gedaan had.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Maar het volk schreeuwde van alles door elkaar. Door het tumult kon hij de juiste toedracht niet achterhalen en daarom gaf hij bevel hem naar de kazerne te brengen.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Toen Paulus bij de trappen gekomen was, moest hij vanwege het opdringende volk door de soldaten gedragen worden.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 
Want de mensenmassa liep mee, luid schreeuwend: “Weg met hem!”
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 21)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam