• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van Miléte uit zond hij een bode naar Éfeze om de oudsten van die Kerk te ontbieden.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
Toen zij bij hem aangekomen waren, sprak hij hen aldus toe: “Gij weet hoe ik vanaf de eerste dag dat ik in Asia kwam, al die tijd onder u heb geleefd;
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend, onder tranen en in beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden;
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
hoe ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis,
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
terwijl ik Joden en Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
En nu bevind ik mij, gebonden door de Geest als ik ben, op weg naar Jeruzalem, zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen;
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
alleen verzekert mij de heilige Geest van stad tot stad, dat boeien en kwellingen mij wachten.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar ten einde breng en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om getuigenis af te leggen van het Evangelie van Gods genade.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
En nu weet ik, dat gij mijn gelaat niet meer zult zien, gij allen bij wie ik rondgegaan ben om het Koninkrijk te prediken.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 
Daarom verzeker ik u op de dag van heden, dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook,
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 20)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam