• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.”
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort;
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus:
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
“Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?”
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 
En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam