• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Reeds voor die tijd trad er in die stad een zekere Simon als tovenaar op; hij deed het volk van Samaria in verbazing staan en gaf zich uit voor een heel bijzonder iemand.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: “Hij is de Kracht Gods, de Grote”;
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
zij hingen hem aan, omdat hij ze geruime tijd door zijn toverkunsten verbaasd had.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Maar nu zij geloof geschonken hadden aan de prediking van Filippus over het Rijk Gods en de naam van Jezus Christus, lieten mannen zowel als vrouwen zich dopen.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Ook Simon zelf nam het geloof aan en na zijn doopsel bleef hij voortdurend bij Filippus, vol verbazing over de tekenen en grote wonderen die hij zag gebeuren.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af,
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
die na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Simon, die zag dat door de handoplegging van de apostelen de Geest geschonken werd, bood hun geld aan
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam