• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Laatste samenkomst; Hemelvaart
Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt:
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.”
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 
die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam