• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”
 
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.”
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.”
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend,
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 
maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn Naam.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 20)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam