• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Jezus bidt voor zijn leerlingen
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam