• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Jezus' gebod van de onderlinge liefde
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam