• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hereniging bij de Vader
“Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.”
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.”
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
En Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader?
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 14)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam