• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: “Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 13)
 
Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 13)
 
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 13)
 
Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 13)
 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 13)
 
Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij er naar handelt.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam