• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus en de Grieken
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Jezus antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Vader, verheerlijk uw Naam!” Toen kwam er een stem vanuit de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 
Het volk dat erbij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam