• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Weer raapten de Joden stenen op om Hem te stenigen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
Maar Jezus zei hun: “Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?”
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
De Joden gaven Hem ten antwoord: “Niet om een goed werk stenigen wij U, maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.”
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
Jezus antwoordde hun: “Staat er niet in uw Wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden?
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd, goden genoemd, en de Schrift heeft bindende kracht.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
Maar waarom dan beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem?
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
Als Ik de werken van mijn Vader niet doe, behoeft gij Mij niet te geloven,
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 
maar zo Ik ze wel doe, gelooft dan die werken, als ge Mij niet wilt geloven. Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.”
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam