• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot de Joden dan die in Hem geloofden, zei Jezus: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Men wierp op: “Wij zijn van Abrahams geslacht en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt Gij dan zeggen: gij zult vrij worden?”
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: al wie zonde doet, is slaaf van de zonde,
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor eeuwig.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt; niettemin zoekt gij Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien, maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.”
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 
Zij antwoordden Hem: “Onze vader is Abraham!” Daarop zei Jezus hun: “Als gij kinderen van Abraham zijt, doet dan ook de werken van Abraham.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam