• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Brood uit de hemel
Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven, had gezien dat daar maar één bootje gelegen had en Jezus niet met zijn leerlingen was scheep gegaan, maar zijn leerlingen alleen waren vertrokken. De volgende dag
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
echter kwamen er bootjes uit Tiberias dichtbij de plaats waar men het brood had gegeten na het dankgebed van de Heer.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafárnaüm op zoek naar Jezus.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: “Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus nam het woord en zeide: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegen gedrukt.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Daarop zeiden zij tot Hem: “Welke werken moeten wij voor God verrichten?”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.”
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Zij zeiden tot Hem: “Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?” Wat doet Gij eigenlijk?
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.”
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam