• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gesprek met Nikodemus
Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette. Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei: “Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is.”
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.”
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Nikodémus zei tot Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?”
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Nikodémus gaf Hem ten antwoord: “Hoe kan dat geschieden?”
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 
Daarop zei Jezus weer: “Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens?
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam