• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hij zei dus: 'Een man van hoge geboorte ging op reis naar een ver land om het koningschap te verkrijgen en dan terug te keren.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Hij riep tien van zijn dienaars, gaf hun tien pond en sprak tot hen: Doet daar tijdens mijn afwezigheid zaken mee.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Zijn landgenoten evenwel haatten hem en stuurden hem een gezantschap achterna om te zeggen: Wij willen niet, dat deze man koning over ons wordt.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Toen hij, na het koningschap toch verkregen te hebben, was teruggekeerd, liet hij die dienaars roepen aan wie hij zijn geld gegeven had; hij wilde weten, wat ieder voor zaken gedaan had.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
De eerste kwam en zei: Heer, uw pond heeft er tien opgeleverd.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Hij antwoordde: Uitstekend, goede dienaar! Omdat gij in iets kleins trouw zijt geweest, zult gij gezag hebben over tien steden.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Daarop kwam de tweede en sprak: Heer, uw pond heeft er vijf opgebracht.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Ook hem antwoordde hij: En gij, gij zult macht hebben over vijf steden.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
Toen kwam de derde en zei: Heer, hier is uw pond; ik heb dit weggestopt in een doek en zo bewaard;
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 
ik had angst voor u, omdat ge een streng man zijt, die terugeist wat ge niet hebt uitgezet en oogst wat ge niet hebt gezaaid.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 19)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam