• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GENEZING OP SABBAT VAN EEN WATERZUCHTIGE
Toen Hij op een sabbat het huis van een van de voornaamste farizeeën binnenging om de maaltijd te gebruiken, hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Op een gegeven ogenblik werd Hij een man gewaar, die aan waterzucht leed.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Daarop richtte Jezus zich tot de wetgeleerden en farizeeën met de vraag: 'Mag men op sabbat iemand genezen of niet?'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Maar zij zeiden niets. Daarop legde Hij zijn hand op hem, genas hem en liet hem heengaan.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Vervolgens keerde Hij zich tot hem met de woorden: 'Wie van u zal niet terstond als zijn zoon of zijn os in een put valt, hem eruit trekken, ook al is het sabbat?'
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Ze waren niet in staat er iets tegen in te brengen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
DE VOORNAAMSTE AAN TAFEL
Daar Hij opmerkte, hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten, hield Hij hun de volgende gelijkenis voor:
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
'Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. Het zou kunnen zijn, dat er door hem iemand is uitgenodigd die voornamer is dan gij,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen: Sta uw plaats aan hem af. Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Maar ga, wanneer ge ergens genodigd wordt, op de minste plaats aanliggen. Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt, zal hij u zeggen: Vriend, ga wat hoger op. Zo zal u een eer te beurt vallen in het oog van allen die met u aanliggen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam