• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
WEE U, FARIZEE√čN
Bij gelegenheid van deze toespraak nodigde een farizeeër Hem uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Hij trad dus binnen en ging aanliggen.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Toen de farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over, dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had.
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Maar de Heer sprak tot hem: 'En gij dan, farizeeër, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar vanbinnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Dwazen! Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt?
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Geeft liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein.
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Maar wee u, farizeeër! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Wee u, farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en de begroetingen op de markt.
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.'
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: 'Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.'
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 
Hij antwoordde echter: 'Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met één van uw vingers aan.
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam