• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
JEZUS OP WEG NAAR JERUZALEM
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Hij vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit.
Bekijk vers 51 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
IN EEN SAMARITAANS DORP
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden.
Bekijk vers 52 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Bekijk vers 53 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: 'Heer, wilt Gij, dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?'
Bekijk vers 54 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Bekijk vers 55 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.
Bekijk vers 56 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
ONTHECHTING
Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem: 'Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.'
Bekijk vers 57 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Jezus sprak tot hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.'
Bekijk vers 58 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Tot een ander sprak Hij: 'Volg Mij.' Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.'
Bekijk vers 59 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.'
Bekijk vers 60 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam