• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nog was Hij niet uitgesproken, of daar kwam iemand uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: 'Uw dochter is gestorven; val de Meester niet langer lastig.'
Bekijk vers 49 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Maar Jezus die het hoorde, zei tot Jaïrus: 'Wees niet bang, maar heb geloof, dan zal zij gered worden.'
Bekijk vers 50 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Toen Hij aan het huis kwam, liet Hij niemand mee binnengaan, behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het kind.
Bekijk vers 51 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Allen waren luid aan het wenen als rouwklacht over haar. Maar Hij sprak: 'Weent niet; ze is niet gestorven, maar slaapt.'
Bekijk vers 52 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten, dat ze gestorven was.
Bekijk vers 53 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Hij pakte haar bij de hand en roep: 'Meisje, sta op!'
Bekijk vers 54 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Haar levensgeesten keerden terug en onmiddellijk stond ze op. Hij gaf opdracht haar te eten te geven.
Bekijk vers 55 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Haar ouders stonden verbaasd, maar Hij verbood hun aan iemand te vertellen wat er gebeurd was.
Bekijk vers 56 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam