• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
LEGIOEN VAN DUIVELS
Zij landden nu in de streek van de Gerasenen, die tegenover Galilea ligt.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Zodra Hij aan land was gegaan, liep Hem uit de stad een man tegemoet, die door duivels bezeten was. Sinds geruime tijd droeg hij geen kleren meer en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Toen hij Jezus zag, viel hij Hem schreeuwend te voet en riep met luider stem: 'Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bid u, kwel mij niet!'
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Want Jezus had aan de onreine geest bevel gegeven uit de man weg te gaan. Menigmaal had die hem al meegesleept en om hem vast te houden werd hij dan in hand- en voetboeien geketend, maar hij trok de boeien stuk en werd door de duivel de eenzaamheid ingejaagd.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Jezus vroeg hem nu: 'Hoe heet je?' Hij antwoordde: 'Legioen.' Want er waren vele duivels in hem gevaren.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Ze smeekten Hem hun niet te gelasten naar de afgrond terug te keren.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Nu was men daar in het gebergte een grote troep zwijnen aan het hoeden. Zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te gaan; Jezus stond het hun toe.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
De duivels gingen uit de man weg en voeren in de zwijnen, waarop de troep zich van de steile oever in het meer stortte en verdronk.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Toen de zwijnenhoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en vertelden het in de stad en op het land.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Daarop kwamen de mensen kijken naar wat er gebeurd was. Zij gingen naar Jezus toe en vonden de man uit wie de duivels waren weggegaan aan zijn voeten zitten, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden door vrees bevangen.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 11 april 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam