• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Waar lijken ze op?
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet gehuild.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Immers: Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: Hij is van de duivel bezeten!
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
De Mensenzoon is gekomen, eet en drinkt wel, en gij zegt: Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.'
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
VERGIFFENIS AAN EEN BOETVAARDIGE VROUW
Een van de farizeeën vroeg Hem eens bij zich te eten. Hij trad het huis van de farizeeër binnen en ging aanliggen.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Een vrouw nu die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen, dat Jezus in het huis van de farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten, staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem.
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Toen de farizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: 'Als dit een profeet was zou Hij weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; het is immers een zondares.'
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Jezus gaf hem ten antwoord: 'Simon, Ik heb u iets te zeggen,' waarop deze zei: 'Zeg het, Meester.'
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam