• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VRAAG VAN JOHANNES; GETUIGENIS OVER DE DOPER
De leerlingen van Johannes brachten dit alles aan hem over. Daarop ontbood Johannes een tweetal van zijn leerlingen
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
en stuurde ze naar de Heer om te vragen: 'Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?'
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Bij Jezus gekomen, zeiden de mannen tot Hem: 'Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen: Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?'
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen van ziekten, kwalen en boze geesten en schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Hij gaf hun dit antwoord: 'Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt: blinden zien en lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.'
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam