• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
De herders
In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Maar de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.'
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden:
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.'
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam