• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maria bezoekt Elisabet
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet.
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.'
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Magnificat
En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer,
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam