• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen de avond gevallen was, kwam Hij met de twaalf.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Terwijl zij aan tafel aanlagen en de maaltijd aan de gang was, zei Jezus: “Voorwaar, Ik, zeg u: een van u zal Mij overleveren, een die met Mij eet.”
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Droefheid maakte zich van hen meester en zij begonnen de een na de ander Hem te vragen: “Ik ben het toch niet?”
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Hij antwoordde hun: “Een van de twaalf, die met Mij in de schotel doopt.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!”
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
INSTELLING EUCHARISTIE
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.”
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
En Hij sprak tot hen: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam